Συμμετοχή στην επιχειρηματική αποστολή στην Γαλλία το 2008